Up
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
新闻
17 April 2017
柴可夫斯基市,2017年4月17日。西布尔完成了向埃克托斯(Ektos)公司 —— 俄罗斯领先的燃料高辛烷值组分生产商之一,出售“乌拉尔有机合成”股份公司100%股权的交易。交易金额为220亿卢布。